Ο δεξιότητες που αποκτούνται στην πράξη και δεν πηγάζουν από τη γνώση, την ακαδημαϊκή μας μόρφωση, αλλά από τον χαρακτήρα και την εμπειρία μας, είναι τα soft skills που στην πραγματικότητα τα αποκτάς και τα ελέγχεις δυσκολότερα από τα hard skills.

Δημιουργικότητα, Θετική Σκέψη, Πίστη, Θέληση, Όραμα, Επικοινωνία, Ηγεσία, Teamwork.