Μάρκετινγκ, είναι η πολιτική που ακολουθεί, κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εισέλθει και να πετύχει σε μία αγορά. Το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, είναι μέρος του μάρκετινγκ, όπως επίσης και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος (επιτυχία).

Μάρκετινγκ: Κατανοώντας την αγορά

Το μάρκετινγκ είναι μία συλλογική προσπάθεια και κάθε επιχείρηση προκειμένου να εισέλθει και να πετύχει σε μια αγορά, θα χρειαστεί ένα πλάνο (business plan), που θα περιγράφει επακριβώς τα βήματα προς τον στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιτυχή είσοδο στην αγορά.

Για να πετύχουμε όμως, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την αγορά, να την αναλύσουμε (SWOT ANALYSIS) και τελικά να υλοποιήσουμε το σχέδιο για να ξεκινήσουμε.

Μάρκετινγκ: Ικανότητες και δεξιότητες

Το μάρκετινγκ, απαιτεί ικανότητες και δεξιότητες, τόσο ατομικές, όσο και συλλογικές. Είναι πρακτικά η πλήρης κατανόηση της αγοράς αλλά και της επιχείρησής μας, ως κομμάτι της αγοράς.

Αυτό ακριβώς κάνουμε, κατανοούμε δηλαδή και αναλύουμε την αγορά, κάνοντας την SWOT ανάλυση της επιχείρησής μας, καταγράφοντας δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και ευκαιρίες και κινδύνους σε σχέση με την αγορά.

Μείγμα μάρκετινγκ

Το μείγμα μάρκετινγκ, αφορά ένα προϊόν και είναι μια αλυσίδα παραγόντων που καθορίζει τελικά τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών μιας επιχείρησης και ξεκινά από το προϊόν αυτό καθαυτό, πηγαίνει στην τοποθέτηση, μετά στην τιμή και τελικά στην διαφήμιση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος από την επιτυχή εισαγωγή του στην αγορά.

Αν μιλάμε για υπηρεσία, η οποία είναι άυλη, το μείγμα μάρκετινγκ, περιλαμβάνει επιπλέον τον ανθρώπινο παράγοντα, την διαδικασία και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.