ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο θόρυβος στην επικοινωνία

Θόρυβος στην επικοινωνία, είναι όλα τα εμπόδια που μπαίνουν ανάμεσα στην επικοινωνία δύο ή και περισσοτέρων ανθρώπων. Ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την επικοινωνία είναι, η σαφής μετάδοση του μηνύματος, από τον πομπό στον δέκτη, ώστε αυτό να γίνει κατανοητό και αντιληπτό. Πολλές φορές το μήνυμα χρειάζεται να μεταδοθεί και σε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Next Level, πριν από
BUSINESS SUPPORT