Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν υποστήριξη της επιχείρησής σας, σε όλα τα στάδια λειτουργίας της:

Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης, σχεδιασμός business and maketimg plan, διαφήμιση και προώθηση της επιχείρησης, σχεδιασμός ιστοσελίδας ή e-shop, προώθηση στις μηχανές αναζήτησης, εξεύρεση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και πωλήσεων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.