Είμαι, κάνω, αποκτώ.

Ο κανόνας αυτός, δεν επιδέχεται ούτε αμφισβήτηση ούτε εναλλακτικές <διαδρομές>. Ξεκινάμε από το <είμαι>, προσωπικότητα και χαρακτήρας, συνεχίζουμε στο <κάνω>, σκέψεις, επιθυμίες και πράξεις και τελειώνουμε <στο αποκτώ>, που είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών, δηλαδή του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.

Η ζωή, η ευτυχία και η επιτυχία του κάθε ενός από εμάς εξαρτώνται από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι, τι πετυχαίνουμε, τι μαθαίνουμε και πως από τα λάθη μας και τελικά πως βαδίζουμε προς τον στόχο, που είναι το <αποκτώ>, όχι τόσο με την έννοια των υλικών αγαθών αλλά με την απόκτηση ηρεμίας, ισορροπίας, ευτυχίας και γαλήνης στην ζωή μας.

Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Δύσκολο γιατί, ιδιαίτερα στην εποχή μας οι <σειρήνες>, που θέλουν να σε απομακρύνουν από το στόχο σου, είναι πολλές αλλά εξίσου πολλές είναι και οι ευκαιρίες, που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις γρηγορότερα όσα ονειρεύεσαι.

Παρακάτω, θα τα αναλύσουμε πιο διεξοδικά, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε, να φτάσουμε δηλαδή στο να αποκτήσουμε αυτά που ονειρευτήκαμε και μας αξίζουν.