Σκέψη και απόφαση

Σκέψου, σκέψου και αποφάσισε τι θέλεις να κάνεις , πως θα το κάνεις, τι θέλεις να πετύχεις και πιο θα είναι το όφελος από το εγχείρημα αυτό.

Επιλογή- Διαχείριση- Αποτέλεσμα

Η ζωή είναι γεμάτη γεγονότα, θετικά ή αρνητικά τα οποία είναι αποτέλεσμα των σκέψεων, των πράξεων και των επιλογών μας.

Οι επιλογές μας, αρχικά, καθορίζουν και το αποτέλεσμα (γεγονός), όμως το αποτέλεσμα (γεγονός) εξαρτάται σχεδόν εξίσου και από το πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση, η οποία υπάρχει εξαιτίας μιας επιλογής μας.

Δημιουργική σκέψη και αντίληψη

Η ικανότητα της δημιουργικής σκέψης και της αντίληψης των καταστάσεων και ευκαιριών που υπάρχουν εξαιτίας των γεγονότων αυτών, καθορίζει τελικά τόσο την πορεία μας προς τον στόχο (αποτέλεσμα), όσο και το θετικό ή αρνητικό του αποτελέσματος και των συνεπειών του.

Ικανότητες και αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και που καθορίζει την πορεία μας.

Όσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε, αυτό είναι ανεξάρτητο από τις ικανότητές μας, τόσο πιο πετυχημένοι θα είμαστε σε ότι κάνουμε.

Οι ικανότητες που αποκτάμε, είναι συνέπεια της εκπαίδευσης που είχαμε. Η αποτελεσματικότητα όμως συνδέεται περισσότερο με την εμπειρία και το πώς αντιδράμε στα διάφορα ερεθίσματα (γεγονότα).

Θετικό αποτέλεσμα δημιουργεί η θετική δημιουργική σκέψη, αρνητικό η αρνητική καταστροφική σκέψη.

Διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων

Συχνά, κάτι καλό μπορεί να προκύψει και από ένα αρνητικό γεγονός, αν θα το διαχειριστούμε κατάλληλα και πάντα με την δημιουργική μας σκέψη και ματιά.

Η σωστή διαχείριση οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα και στη επιτυχία.

Σωστό και λάθος

Σωστό, είναι ότι είναι και αποτελεσματικό και ωφέλιμό για εμάς και ότι μας ικανοποιεί και μας οδηγεί στον στόχο μας.

Λάθος, είναι όλα τα υπόλοιπα που δεν συμβαδίζουν με τους στόχους μας και που είναι αντίθετα με την προσωπικότητά μας.

Ο χαρακτήρας που θα δείξουμε είναι κάτι διαφορετικό από την προσωπικότητα (dna) που έχουμε, άρα για να επιλέξουμε σωστά πρέπει να δείξουμε και τον ανάλογο χαρακτήρα, χωρίς αρνήσεις και με κριτική διάθεση.

Προς την επιτυχία: Πράξη

Μετά την σκέψη και την απόφαση πρέπει να κάνουμε κάτι, ακολουθεί πάντα η πράξη. Η πράξη όμως, απαιτεί και την κατάλληλη πρακτική και στρατηγική για την επίτευξη του στόχου.

Σκέψη και πράξη

Σκέψη και πράξη, δεν θα πρέπει να απέχουν πολύ χρονικά. Αν σκεφτείς κάτι καλό, θα πρέπει να το κάνεις και πράξη, για να έχεις αποτέλεσμα.

Αν είσαι, αναβλητικός ή κάνεις μόνο σκέψεις και δεν τολμάς να υλοποιήσεις τις ιδέες σου ή δεν έχεις σχέδιο και στρατηγική για το πως θα κάνεις πράξη την ιδέα σου, όλα αυτά οδηγούν στον ίδιο παρονομαστή, που είναι χαμένος χρόνος.

Για να μην χάνουμε χρόνο λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να έχουμε σωστή στρατηγική υλοποίησής τους και σωστό προγραμματισμό, τι κάνουμε και πότε.

Γνωρίστε και εσείς τον τρόπο σκέψης, δράσης και αποτελέσματος, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας και να βρούμε την κατάλληλη λύση: