Ιστολόγιο

Αναδείξτε, τα δυνατά σας σημεία

Δυνατά και αδύνατα σημεία Κάθε άνθρωπος, έχει δυνατότητες αλλά και αδυναμίες. Έχει δυνατά και αδύνατα σημεία, που συνήθως τα γνωρίζει αλλά, δεν ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει. Συνεπώς, η γνώση των δυνατών μου σημείων, με Διαβάστε περισσότερα…

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ

Δημιουργία, ανάπτυξη και εξέλιξη. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πάνω στην γη, ο άνθρωπος συνεχώς εξελίσσεται. Από τον άνθρωπο των σπηλαίων φτάνουμε στην εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της άμεσης πληροφόρησης, της Διαβάστε περισσότερα…